Οικ.Χριστοδούλου

Ο καταναλωτής δεν πείθεται με τα λόγια αλλά με τη γεύση. Η Οικογένειά Χριστοδούλου από το 1955 μέχρι σήμερα, πορεύεται με τις αρχές της τιμιότητας, της ειλικρίνειας και της έρευνας: Την τιμιότητα ως προς τους συνεργάτες της, την ειλικρίνεια ως προς τους καταναλωτές και την έρευνα για τη δημιουργία πρωτότυπων προϊόντων.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.